ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

 

  1. Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολογικής Μηχανικής ΕΤΕΚ
  2. Επιτροπή Τακτικής Επιθεώρησης Κατασκευών
  3. Επιτροπή εγγραφής μελών.
  4. Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας
  5. Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών